Previous Month
20180101   OPEN 18:30- 23:00   etc...    DOOR:¥5500
UNDERGUROUND WRESTLING
BUKI
FUGOFUGOUMEJI
TSUBAKICHI SANSYU
RYOJI SAI
THEKLA
JOETA
KIKUJIRO KIKUJIRO UMEZAWA
RICKY FUJI
NYUDO
AKIYORI TAKIZAWA
MAD DOG
BALIYAN AKKI
YOZORA
TSUNEO YOSHIE
SEIYA OKUDA
Next Month
RentalSpace
-Club BED Address-
Fukuri Bild B1F,
Nishi-Ikebukuro Toshima-ku
Tokyo, Japan
03 39 81 53 00
Show your ID please!
No admittance
under 18 years.